Aktualności

Zmiana w składzie Zarządu

21 sierpnia br. Rada Nadzorcza On Track Innovations Ltd. (NASDAQ: OTIV) podjęła decyzję o zmianach w składzie zarządu spółki ASEC S.A.

Od 21 sierpnia br. stanowisko Prezesa Zarządu spółki objęła Pani Agnieszka Światły, zastępując na tym stanowisku Panią Anat Arazi. Zmiany są już prawomocne w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Agnieszka Światły swoje doświadczenie zdobywała przede wszystkim w NCR Corporation zarządzając w ostatnich latach działami sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej jak i MCX. W roli Prezesa Zarządu odpowiada za dalszy rozwój spółki w Polsce poprzez wdrażanie strategii firmy opartej na najnowszej technologii oraz doświadczeniu całej grupy OTI. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji (PWSBiA) w Warszawie, w międzyczasie ze stypendium na Uniwersytecie Westminster w Londynie, Szkole Zarządzania Sprzedażą w Warszawie oraz studiach doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest dyplomowanym coachem biznesowym.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych